اعتماد به نیروهای جوان بومی از شاخصه های مهم شرکت انبوه سازان آرش است - شهرک های ویلایی آرش زیباکنار شمال