انواع کاربری زمین در شمال - شهرک های ویلایی آرش زیباکنار شمال