چرا قیمت خرید ویلای شمال در برخی مناطق، ارزانتر است؟ - شهرک سازان آرش