بزرگترین سرمایه آرش مدیران و کارکنان خلاق و نواندیشند - شهرک های ویلایی آرش زیباکنار شمال