منطقه باستانی قلعه کوتی از جاذبه های تاریخی دیلمان - شهرک های ویلایی آرش زیباکنار شمال