پخت غذای نذری و توزیع در بین کادر درمان بیمارستان ها - شهرک های ویلایی آرش زیباکنار شمال