تاکید جدی مدیریت هلدینگ بر پرداخت به موقع حقوق کارگران و کارکنان - شهرک های ویلایی آرش زیباکنار شمال