نگاهی بر روند پیشرفت فیزیکی پروژه بزرگ تجاری، تفریحی و فرهنگی آرش مال - شهرک های ویلایی آرش زیباکنار شمال