گزارش تصویری مراحل آماده سازی آرش مارکت زیباکنار در هفته دوم مهر ماه - شهرک های ویلایی آرش زیباکنار شمال