همایش کارآفرینان و مدیران اشتغالزای کشور سال 1401 - شهرک های ویلایی آرش زیباکنار شمال