خبر استان گیلان - شهرک های ویلایی آرش
۱۳۹۷-۰۹-۰۵

پخش خبر اعزام کاروان زیارتی شرکت انبوه سازان آرش در شبکه استان گیلان

خبر مراسم اعزام ۱۰ دستگاه اتوبوس به مشهد مقدس در قالب یک کاروان ۴۵۰ نفری زیارتی شرکت انبوه سازان آرش که در بخش خبر ۲۰ شبکه استانی گیلان (شبکه باران) پخش شد.  
تلگـرام