کارآفرین برتر ملی - شهرک های ویلایی آرش زیباکنار شمال
2020-01-07

امین تقی پور بعنوان جوانترین کارآفرین و مدیر اشتغالزا کشور برگزیده شد

در راستای خبر منتشر شده [ عرصه ملی بار دیگر شاهد افتخار […]