کردان کرج - شهرک های ویلایی آرش زیباکنار شمال
2020-05-16
روستای کردان

روستای کردان

روستای کردان قطب اقتصادی کرج است. روستای کردان تا سالیان قبل منطقه […]