دشت ناز |دشت ناز مازندارن، پناهگاه حیوانات محافظت شده - شهرک های ویلایی آرش زیباکنار شمال