بهترین روستاهای شمال برای زندگی - شهرک های ویلایی آرش زیباکنار شمال