سیر قلیه؛ خورش محبوب گیلانی - شهرک های ویلایی آرش زیباکنار شمال