ساحل چمخاله | ساحل شمال | تمیزترین ساحل شمال کجاست و چه امکاناتی دارد؟ - انبوه سازان آرش